Obavijest o izvršenoj kontroli ispravnosti polupodzemnih spremnika s otpadomjerima

Obavijest o izvršenoj kontroli ispravnosti polupodzemnih spremnika s otpadomjerima

Na 38. sjednici Gradskog vijeća Grada Knina koja je održana 29. srpnja 2020. godine dvoje gradskih vijećnika iznijelo je pritužbe koje su zaprimili od građana, a koje se odnose na neispravnost polupodzemnih spremnika s otpadomjerima za odlaganje miješanog komunalnog otpada zbog čega građani nisu u mogućnosti odlagati komunalni otpada u navedene spremnike.

Slijedom navedenog, dana 30. srpnja 2020. izvršen je obilazak svih 7 lokacija na kojima su postavljeni polupodzemni spremnici, a koje uključuju Meštrovićevu ulicu (2. lokacije), Vukovarsku ulicu, Masleničku ulicu (iza Konzuma), Velebitsku ulicu (kod Zelenih zgrada), Tomislavovu ulicu (kod Crvenih zgrada) te Imotsku ulicu (iza Crvenih zgrada) radi provjere ispravnosti polupodzemnih spremnika.

Obilazak lokacija izvršili su predstavnici Grada Knina i Čistoće i zelenila d.o.o. te je tom prilikom utvrđeno da su svi polupodzemni spremnici ispravni te se miješani komunalni otpad može odlagati u njih bez poteškoća. Prethodno navedeno potvrđuju videozapisi koji su sačinjeni prilikom obilaska lokacija, a kako su na nekoliko lokacija zatečeni građani koji su odlagali otpad u polupodzemne spremnike, uz njihovu suglasnost napravljeni su videozapisi odlaganja otpada s njihove strane koji dokazuju da su polupodzemni spremnici ispravni i da je njihovo korištenje jednostavno. Svi sačinjeni videozapisi mogu se pogledati na kraju ove obavijesti, a među njima je i videozapis mogućeg neispravnog korištenja otpadomjera u kojem slučaju se onda otpadomjer ne može otvoriti.

Naglašavamo da je prije početka korištenja polupodzemnih spremnika s otpadomjerom poduzeto više aktivnosti kako bi se građani upoznali s načinom korištenja ovih spremnika:

  • Prilikom same ugradnje polu-podzemnih spremnika, na istima je postavljena naljepnica o načinu rukovanja s ključem i otpadomjerom;
  • Svim korisnicima pojedinačno su dostavljeni dopisi o preuzimanju ključeva za korištenje otpadomjera na spremnicima;
  • Korisnicima koji su došli preuzeti ključ za otpadomjer usmeno su, prilikom samog preuzimanja ključa, detaljno objašnjene upute o korištenju otpadomjera;
  • Prilikom preuzimanja ključa i potpisivanja Ugovora o preuzimanju i korištenju ključa, korisnici su dobili i detaljne pisane upute o korištenju otpadomjera, kao prilog Ugovoru;
  • Prije samog početka praktične upotrebe ključeva i otpadomjera svim korisnicima su pojedinačno poslane obavijesti o obuci na terenu, koja je i obavljena u dogovorenim terminima, i to od strane dvaju djelatnika Čistoće i zelenila d.o.o.

Iz prethodno navedenog razvidno je da su poduzete sve moguće radnje kako bi se građane upoznalo s korištenjem polupodzemnih spremnika s opadomjerom.

Ukoliko građani imaju poteškoća s korištenjem spremnika, molimo da se jave na broj telefona 022/668-161 koji je naveden i u Uputama za odlaganje miješanog komunalnog otpada putem otpadomjera koje se mogu preuzeti u nastavku.

Upute za odlaganje miješanog komunalnog otpada putem otpadomjera

 

Lokacija 1 – Meštrovićeva

Lokacija 2 – Meštrovićeva
Lokacija 3 – Maslenička
Lokacija 4 – Velebitska
Lokacija 5 – Imotska
Lokacija 6 – Tomislavova
Lokacija 7 – Vukovarska
Nepravilno korištenje 1
Nepravilno korištenje 2
Nepravilno korištenje 3
Korisnik 1
Korisnik 2
Korisnica 3