OBAVIJEST o prijmu u službu u Grad Knin na temelju javnih natječaja i oglasa

OBAVIJEST o prijmu u službu u Grad Knin na temelju javnih natječaja i oglasa

Na temelju javnog natječaja za prijam u službu u Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Grada Knina, na neodređeno vrijeme, na radno mjesto: viši savjetnik za poslove predstavničkog i izvršnog tijela, službeničke poslove i poslove protokola („Narodne novine“, broj 8/19), u službu je primljena kandidatkinja Cecilija Tolo.

Na temelju javnog natječaja za prijam u službu u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i EU fondove Grada Knina, na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, vježbenika za obavljanje vježbeničke prakse i osposobljavanje za obavljanje poslova radnog mjesta: viši stručni suradnik za EU fondove („Narodne novine“, broj 8/19), u službu je primljena kandidatkinja Marija Puljić Uroš.

Na temelju Oglasa za prijam u službu u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i EU fondove Grada Knina, na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice, do njenog povratka na posao, na radno mjesto: referent za likvidacijsko-blagajničke i knjigovodstvene poslove (objavljenog dana 28. veljače 2019. na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje), u službu je primljena kandidatkinja Katica Štrbac.