Obavijest o rezultatima natječaja za izradu umjetničkog rješenja spomenika dr. Franji Tuđmanu

Grad Knin kao Naručitelj raspisao je Javni, otvoreni, pozivni, u jednom stupnju, anonimni, likovni natječaj za izradu umjetničkog rješenja spomenika dr. Franji Tuđmanu na lokaciji ispred zgrade Gradske uprave Grada Knina. Natječaj je raspisan u suradnji s Hrvatskim društvom likovnih umjetnika (u daljnjem tekstu HDLU). Poziv na natječaj i Natječajna dokumentacija  su objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) pod brojem: 2015/S 012-0005297 od 09.02.2015. godine. Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Grada Knina www.knin.hr,  mrežnoj stranici HDLU www.hdlu.hr i u dnevnom tisku Slobodna Dalmacija.

 

U propisanom roku do 19. ožujka 2015. do 16:00 sati u prostorije HDLU-a predano je ukupno osamnaest (18) radova. Nakon propisanog roka nije prispio niti jedan rad.

Tehnička komisija pregledala je radove dana 21. ožujka 2015. godine. Izvještaj tehničke komisije Ocjenjivačkom sudu izložen je na sjednici održanoj 21. ožujka 2015. godine. Od osamnaest (18) pristiglih radova Tehnička komisija je utvrdila da petnaest (15) radova može biti predano u daljnji tijek ocjenjivanja, a tri (3) da se ne upute u daljnji postupak ocjenjivanja.

Ocjenjivački sud na svojoj sjednici održanoj 21. ožujka 2015. godine vrednovao je petnaest (15) radova prema kriterijima iz Uvjeta Natječaja, te donio slijedeći Zaključak: ”Ocjenjivački sud jednoglasno je odlučio da se Naručitelju predloži da poništi Natječaj jer smatra da niti jedan rad nije udovoljio kriterijima Natječaja i Naručitelja. Odluka Ocjenjivačkog suda je konačna”. Pobjednika natječaja nije bilo.

Tekst Izvještaja tehničke komisije i Ocjenjivačkog suda, Obavijesti  o rezultatima natječaja za izradu umjetničkog rješenja spomenika dr. Franji Tuđmanu i Odluke  o poništenju natječaja za izradu umjetničkog rješenja spomenika dr. Franji Tuđmanu  nalazi se u privitku.

 

Odluka o ponistenju natjecaja zapisnik Protokol o natjecaju zapisnik