OBAVIJEST OBVEZNICIMA PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Obavještavaju se građani koji su obveznici plaćanja komunalne naknade da će im ovaj tjedan biti poslane opomene za nepodmirena dugovanja po osnovi navedene naknade.

 

Grad Knin kao jedinica lokalne samouprave ima zakonsku obvezu poduzeti sve potrebne mjere za naplatu svojih potraživanja pa ćemo prema obveznicima koji ne podmire svoja dugovanja temeljem dostavljenih opomena biti primorani pokrenuti postupke prisilne naplate (ovrhe).

 

Slanjem opomena obveznicima se daje mogućnost da podmire svoja dugovanja prije postupka prisilne naplate jer će na taj način izbjeći plaćanje troškova postupka i kamata čija je naplata u slučaju prisilne naplate propisana zakonom.

 

Opomenama su obuhvaćeni nepodmireni računi za komunalnu naknadu u periodu od 1. kvartala 2015. godine s dospijećem plaćanja 15.4.2015. do 3. kvartala 2017. s dospijećem plaćanja 9.11.2017. godine, koji nisu u zastari sukladno članku 226. stavku 1. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15). Starija potraživanja za koja je nastupila zastara Grad Knin će otpisati iz knjigovodstvenih evidencija.

 

Stoga pozivamo sve obveznike koji imaju nepodmirenih dugovanja za komunalnu naknadu da iste podmire kako ne bismo morali pokrenuti postupak prisilne naplate koji će im prouzročiti dodatne troškove.

 

Za sve informacije oko nepodmirenih dugovanja za komunalnu naknadu obveznici se mogu obratiti u Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša Grada Knina.

 

Zahvaljujemo na razumijevanju.