Poziv  institucijama i udrugama iz područja umjetnosti i kulture na podnošenje  pisanih prijedloga za izbor članova Kulturnog vijeća Grada Knina

Gradonačelnik Grada Knina na temelju članka 8. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada
Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 11/05 i 5/11) te članka 45. stavka 6. točke
33. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 07/05, 03/13 i 11/13 –
pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj 4/14 i 2/18), dana 19. veljače 2018. godne,
raspisuje
POZIV
institucijama i udrugama iz područja umjetnosti i kulture
na podnošenje pisanih prijedloga za izbor članova
Kulturnog vijeća Grada Knina
1. Gradonačelnik Grada Knina poziva sve institucije i udruge iz područja umjetnosti i kulture da
podnesu pisane i obrazložene prijedloge za izbor članova Kulturnog vijeća Grada Knina
(nastavno: Vijeće) s područja kulture i umjetnosti kojima se bave.
2. Vijeće je nadležno za područja:
– djelatnosti ustanova u kulturi i umjetnosti na području Grada Knina,
– glazbene i glazbeno-scenske umjetnosti,
– knjige, knjižnica i nakladništva,
– muzejsko-galerijske djelatnosti,
– likovne umjetnosti,
– kulturno-umjetničkih priredbi i manifestacija,
– plesne umjetnosti,
– zaštite i očuvanja pokretnih i nepokretnik kulturnih dobara i kulturne baštine.
3. Član Vijeća ne može biti osoba koja ima udio u vlasništvu ili sudjeluje u vođenju ili
upravljanju pravne osobe koja obavlja djelatnosti u kulturi iz područja Vijeća, kao i njen
zaposlenik.
4. Na temelju prispjelih prijedloga gradonačelnik će donijeti odluku o imenovanju predsjednika i
šest članova Vijeća.
5. Članovi Vijeća imenuju se na vrijeme od 4 godine.
6. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave poziva.

 

GRADONAČELNIK
dr. sc. Marko Jelić

U privitku vijesti nalazi se Poziv.

(Poziv za Kulturno vijeće)