POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, na temelju članka 20. i članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18), objavljuje
POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
1. Dana 23. velječe 2018. godine, s početkom u 13.00 sati u gradskoj upravi Grada Knina, ulica dr. Franje Tuđmana br.2, temeljem objavljenog javnog natječaja u „Narodnim novinama“, broj 8/18 od 24. siječnja 2018. godine, održat će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidatkinja za prijam u službu u Grad Knin, u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i EU fondove, na radno mjesto referent za likvidacijsko-blagajničke i knjigovodstvene poslove.
2. Povjerenstvo je utvrdilo da formalne uvjete iz javnog natječaja ispunjavaju sljedeće kandidatkinje i to:
– Katica Štrbac i
– Maja Mišković
te da iste mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti.
3. Kandidatkinje iz točke 2. ovog Poziva trebaju se javiti u gradsku upravu Grada Knina.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti će, nakon provjere identiteta kandidatkinja i uvodnih napomena, započeti u 13.00 sati i trajat će 75 minuta.
4. Na pisano testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu te kemijsku olovku. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidatkinju možebitno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da je kandidatkinja, ukoliko se navedenog dana ne odazove do 13.00 sati, bez obzira na razloge, povukla prijavu na natječaj. Ostale informacije vezane uz prethodnu provjeru znanja i sposobnosti navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na službenoj internetskoj stranici Grada Knina (www.knin.hr).
5. Intervju će se provesti samo s kandidatkinjama koje ostvare najmanje 50% bodova iz svakog
dijela provjere znanja i sposobnosti na pisanom testiranju i provjeri praktičnog rada na
računalu.
6. Ovaj poziv objavljuje se na službenoj internetskoj stranici i na oglasnoj ploči Grada Knina.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Kristina Perić, struč.spec.oec.

 

U privitku vijesti nalazi se cijelu poziv.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti