Odluka o dodjeli sredstava udrugama civilnog društva

Odluka o dodjeli sredstava udrugama civilnog društva

Gradonačelnik Grada Knina na temelju Programa javnih potreba udruga civilnog društva na području Grada Knina za 2023. godinu, donio je odluku o korištenju sredstava proračuna Grada Knina za javne potrebe udruga civilnog društva u 2023. godini.