Obavijest o izborima članova vijeća mjesnih odbora

Obavijest o izborima članova vijeća mjesnih odbora

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Knina održat će se na dan 10. prosinca (nedjelja) 2023. godine,  u vremenu od 7:00 do 19:00 sati.

Sjedište Gradskog izbornog povjerenstva za mjesne odbore Grada Knina nalazi se u Kninu, u zgradi gradske uprave, na adresi Dr. Franje Tuđmana 2, prvi kat.

Obrasci prijedloga kandidacijskih lista mogu se preuzeti sa službene internetske stranice Grada Knina ili u sjedištu Gradskog izbornog povjerenstva u Kninu, u uredu br. 5  ili br. 21, svakim radnim danom od 3. studenog do 15. studenog 2023. godine, u vremenu od 11:00 do 14:00 sati. 

Sve  obavijesti u svezi izbora za članove vijeća mjesnih odbora  mogu se dobiti  na  sljedećim  telefonskim  brojevima:  022 664 435, 022  664 434  i 022 664 422  ili  e-mail adresama: sanda.petrovic.brnic@knin.hr, danijela.ognjenovic@knin.hr i tatjana.plavcic@knin.hr.