Obavijest – Prijedlog za prošireni sastav GIP-a

Obavijest – Prijedlog za prošireni sastav GIP-a

Temeljem Odluke o pravilima za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području grada Knina (,,Službeno glasilo Grada Knina“, broj 4/16 i 10/20), Gradsko vijeće Grada Knina, dana 26. listopada 2023. godine, donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za vijeće mjesnih odbora Grada Knina (,,Službeno glasilo Grada Knina“, broj 14/23), koja je stupila na snagu 1. studenog 2023. godine.
Izbori će se održati u nedjelju  10. prosinca 2023. godine.

Odredbom članka 42. Odluke o pravilima za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području grada Knina propisano je sljedeće:
– da prošireni sastav izbornog povjerenstva čine jedan predstavnik većinske političke stranke, odnosno političkih stranaka i jedan dogovorno predloženi predstavnik oporbenih političkih stranaka, a određuju se u roku od 8 dana od stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora,
– da se odnos ukupnog broja članova proširenog sastava unutar grupacije stranaka određuje  sukladno omjeru u kojem pojedina stranka sudjeluje u Gradskom vijeću,
– ako se pojedine grupacije ne mogu dogovoriti o rasporedu svojih predstavnika u prošireni sastav izbornog povjerenstva, njihov raspored odredit će stalni sastav Izbornog povjerenstva ždrijebom na način da će predstavnike stranaka tako rasporediti da pojedina stranka bude zastupljena u najvećem mogućem broju povjerenstava s obzirom na ukupni broj svojih predstavnika,
– da članovi proširenog sastava izbornog povjerenstava ne smiju biti kandidati na izborima koje provode.

U Gradskom vijeću Grada Knina participiraju sljedeći:
– Hrvatska demokratska zajednica – HDZ .……….…… 5 vijećnika
– Samostalna demokratska srpska stranka – SDSS,
– Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP .……… 2  vijećnika
– Most, Domovinski pokret – DP,
– Loza nezavisnih lista – LOZA ……………………..….……. 1 vijećnik
– Lista grupe birača, nositelj Marko Jelić ….…………..  6 vijećnika
– Nezavisni vijećnik …………………………………………………. 1 vijećnik

Slijedom navedenog, molimo da prijedloge kandidata za prošireni sastav Izbornog povjerenstva dostavite Gradskom izbornom povjerenstvu za mjesne odbore Grada Knina najkasnije do 9. studenog 2023. godine, na jednu od sljedećih e-mail adresa:sanda.petrovic.brnic@knin.hr,  danijela.ognjenovic@knin.hrtatjana.plavcic@knin.hr