Obavijest o izborima za članove vijeća Mjesnih odbora

Obavijest o izborima za članove vijeća Mjesnih odbora

I.

Gradsko vijeće Grada Knina raspisalo je izbore za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Knina za dan 10. prosinac (nedjelja) 2023. godine,  u vremenu od    7:00 do 19:00 sati.

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Knina objavljena je u „Službenom glasilu Grada Knina“, broj 14/23, na oglasnoj ploči gradske uprave Grada Knina i na službenoj internetskoj stranici Grada Knina, i stupila je na snagu 1. studenog 2023. godine.  

ROKOVI ZA IZBORNE RADNJE TEKU od  1. studenog 2023. godine od  00:00 sati.

II.

RASPISANI SU IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA:
– Mjesni odbor Knin I.                      7 članova,                                                     
– Mjesni odbor Knin II.                     7 članova,
– Mjesni odbor Knin III.                    5 članova,
– Mjesni odbor Knin IV. Kovačić     5 članova,
– Mjesni odbor Knin V. Golubić      5 članova.

Potreban broj potpisa za pravovaljanost prijedloga kandidacijske liste grupe birača za članove vijeća pojedinih mjesnih odbora utvrđen je temeljem podataka o broju birača mjesnih odbora, dobivenim od strane nadležnog tijela Šibensko-kninske županije za posljednje provdene izbore za članove vijeća mjesnih odbora Grada Knina 2016. godine, i to:
– Mjesni odbor Knin I.                      3249 birača     –    40 potpisa,                                   
– Mjesni odbor Knin II.                    4046 birača     –    50 potpisa,
– Mjesni odbor Knin III.                   2789 birača     –    40 potpisa,
– Mjesni odbor Knin IV. Kovačić    2139 birača     –    30 potpisa,
– Mjesni odbor Knin V. Golubić      1422 birača     –    30 potpisa.

III.

OBRASCI PRIJEDLOGA KANDIDACIJSKIH LISTA mogu se preuzeti sa službene internetske stranice Grada ili u sjedištu Gradskog izbornog povjerenstva u Kninu, u zgradi gradske uprave, na adresi dr. Franje Tuđmana br. 2, u uredu broj 5  ili broj 21, svakim radnim danom od 3. studenog do 15. studenog 2023. godine, u vremenu od 11:00 do 14:00 sati. 

IV.

PRIJEDLOZI  KANDIDACIJSKIH LISTA ZA ČLANOVE VIJEĆA MORAJU BITI DOSTAVLJENI Gradskom izbornom povjerenstvu NAJKASNIJE DO 15. studenog 2023. godine do 24:00 sata,  u sjedište Gradskog izbornog povjerenstva, a mogu se dostaviti:
– od 6. studenog do 10. studenog 2023. godine, u vremenu od 9:00 do 14:00 sati,
– 11. i 12. studenog 2023. godine, u vremenu od 10:00 do 13:00 sati,
– 13. i 14. studenog 2023. godine, u vremenu od 9:00 do 14:00 sati te
– 15. studenog 2023. godine, u vremenu od 9:00 do 24:00 sata.

V.

Sve OBAVIJESTI U SVEZI IZBORA za članove vijeća mjesnih odbora mogu se dobiti na telefonske brojeve: 022 664 435, 022 664 434 i 022 664 422 ili na e-mail: sanda.petrovic.brnic@knin.hr, danijela.ognjenovic@knin.hr i tatjana.plavcic@knin.hr.