Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnih odbora

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnih odbora

Gradsko vijeće Grada Knina na 27. sjednici, održanoj dana 26. listopada 2023. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnih odbora Grada Knina

Raspisuju se izbori za članove vijeća Mjesnih odbora na području Grada Knina, kako slijedi:
– Mjesni odbor KNIN I.
– Mjesni odbor KNIN II.
– Mjesni odbor KNIN III.
– Mjesni odbor KNIN IV. – Kovačić
– Mjesni odbor KNIN V. – Golubić

Za dan provedbe izbora određuje se 10. prosinca (nedjelja) 2023. godine, u vremenu od 7:00 do 19:00 sati.