Odluka o poništenju natječaja

Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša, na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), dana 27. veljače 2015. godine,  donosi  ODLUKU o poništenju javnog natječaja za prijam u službu u Grad Knin, u Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša

 

 

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE, IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA 

KLASA: 112-01/15-01/2

URBROJ: 2182/10-05-15-4

Knin,  27. veljače 2015. godine

 

 

Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša, na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), dana 27. veljače 2015. godine,  donosi

 

 

ODLUKU

o poništenju javnog natječaja za prijam u službu u Grad Knin,

u Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne,

imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša

 

 

 

  1. Poništava se javni natječaj Grada Knina, KLASA: 112-01/15-01/2, URBROJ: 2182/10-05-15-1 od 18. veljače 2015. godine, za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša višeg stručnog suradnika za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca, koji je objavljen u „Narodnim novinama“,  broj 22 od 25. veljače 2015. godine.

 

  1. Odluka o poništenju javnog natječaja dostavit će se svim osobama prijavljenim na javni natječaj.

 

III.       Protiv ove Odluke o poništenju javnog natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

 

            PROČELNIK

                                                                                    Nenad Damjanović, dipl.oec.

 

 

 

DOSTAVITI:

  1. Narodne novine
  2. Oglasna ploča gradske uprave Grada Knina
  3. Službena internetska stranica Grada Knina
  4. Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti
  5. Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša
  6. Pismohrani

4 – Odluka o ponistenju natjecaja