Natječaj za dodjelu stipendija

a temelju članka 12. stavka 2. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije“, broj 3/14), Programa socijalnih davanja na području grada Knina za 2015. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 4/14), Zaključka KLASA: 604-01/15-01/1, URBROJ: 2182/10-02-15-3 od dana 24. veljače 2015. godine, članka 45. stavka 6. točke 33. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije“, broj 7/09, 3/13 i 11/13 – pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj 4/14), gradonačelnica Grada Knina, dana 26. veljače 2015. godine,  raspisuje J A V N I   N A T J E Č A J za dodjelu stipendija Grada Knina za akademsku  godinu 2014./2015.

 

Tekst natječaja, obrazac prijave te obrazac izjave možete preuzeti u prilogu ovog teksta.

Javni natječaj je objavljen i na oglasnoj ploči grada Knina, 2. ožujka 2015. godine.

 

3 -J A V N I N A T J E Č A J 2014-2015
3.1 – PRIJAVNA NA NATJEČAJ – 2014-2015
3.2 – IZJAVA O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA