Odluka o poništenju natječaja

Pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), dana 27. veljače 2015. godine,  donosi ODLUKU o poništenju javnog natječaja za prijam u službu u Grad Knin.

 

 

 

UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 

KLASA: 112-01/15-01/1

URBROJ: 2182/10-03-15-4

Knin,  27. veljače 2015. godine

 

 

Pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), dana 27. veljače 2015. godine,  donosi

 

ODLUKU

o poništenju javnog natječaja za prijam u službu u Grad Knin,

u Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti

 

 

 

  1. Poništava se javni natječaj Grada Knina, KLASA: 112-01/15-01/1, URBROJ: 2182/10-03-15-1 od 18. veljače 2015. godine, za prijam u službu u Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti i to:

–          vježbenika za obavljanje vježbeničke prakse i osposobljavanje za obavljanje poslova referenta za protokol i odnose s javnošću, 1 izvršitelj/ica,  na određeno vrijeme na 12 mjeseci,

–          spremačice, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca,

koji je objavljen u „Narodnim novinama“,  broj 22 od 25. veljače 2015. godine.

 

  1. Odluka o poništenju javnog natječaja dostavit će se svim osobama prijavljenim na javni natječaj.

 

III.       Protiv ove Odluke o poništenju javnog natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

 

PROČELNICA

                                                                                       Sanja Lozančić, dipl.iur.

 

 

DOSTAVITI:

  1. Narodne novine
  2. Oglasna ploča gradske uprave Grada Knina
  3. Službena internetska stranica Grada Knina
  4. Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti
  5. Pismohrani

4 – Odluka o ponistenju natjecaja – UO 03