Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe za lokalne izbore

Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe za lokalne izbore

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Knina donijelo je odluke kojima se utvrđuje pravo na naknadu i visina naknade troškova izborne promidžbe iz proračuna Grada Knina za izbor:
– gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Knina,
– članova Gradskog vijeća Grada Knina i
– zamjenika gradonačelnika Grada Knina iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine.