Projekt Ne(e)tWORK Ekološke udruge – Poziv mladima od 18 do 29 godina, nezaposlenim, koji nisu u evidenciji HZZa

Projekt Ne(e)tWORK Ekološke udruge – Poziv mladima od 18 do 29 godina, nezaposlenim, koji nisu u evidenciji HZZa

Poštovani sugrađani,

želimo Vas obavijestiti da je na području Šibensko-kninske županije u tijeku još jedan projekt pod nazivom Ne(e)tWORK, kojega provodi  Ekološka udruga „Krka” Knin.

Namijenjen je mladim osobama u dobi od 18 do 29 godina, koje su nezaposlene, neaktivne i trenutačno se ne obrazuju, ne educiraju niti su u evidenciji Zavoda za zapošljavanje (imaju NEET status – not in Employment, Education or Training).

U iduće dvije godine omogućit će im se besplatno sudjelovanje na verificiranim programima obrazovanja, radionicama „mekih“vještina te će im se osigurati usluga mentorstva (CISOK, psiholog karijere, osobni planovi, savjetovanja…). Cilj je, najmanje 12-ero neaktivnih mladih obrazovati, osnažiti, približiti tržištu rada te u konačnici sretno zaposliti!

Projekt se provodi od 12.7.2021. do 12.7.2023. u cijeloj Šibensko-kninskoj županiji u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, područni ured Šibenik te sa Centrom za socijalnu skrb Knin.

Ne(e)tWORK (UP.01.2.0.04.0006.) je vrijedan 1.598.100,00 kuna i sufinanciran je iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Dio je velikog pozivnog natječaja „Pronađi me!” – za provedbene aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu, za kojega je u cijeloj Hrvatskoj osigurano čak 50 milijuna kuna, namijenjenih za provedbu 31 projekta.

Ovim putem pozivamo sve mlade od 18 do 29 godina, koji su nezaposleni, neaktivni i trenutačno se ne obrazuju, niti su u evidenciji Zavoda za zapošljavanje – da se jave Ekološkoj udruzi „Krka” Knin. Ondje će dobiti besplatnu pomoć i edukaciju u skladu s njihovim potrebama i mogućnostima udruge.

Javiti se na e-mail adrese:
maja.bodon@eu-krka-knin.hr    ivana.radic@eu-krka-knin.hr   perina.pribilovic@eu-krka-knin.hr
ili na telefon: 022 664 608.

Više o projektu na stranicama udruge:
https://www.eu-krka-knin.hr/euprojektimain/neetwork/808-pocetak-eu-projekta-neetwork
https://www.eu-krka-knin.hr/euprojektimain/neetwork/811-kratak-opis-projekta-neetwork

Vaš Ne(e)tWORK tim!