Potpisani ugovori za adaptaciju stanova za mlade obitelji

Potpisani ugovori za adaptaciju stanova za mlade obitelji

Danas, 16. kolovoza 2021. godine u 10.00 sati u Gradskoj vijećnici, gradonačelnik Grada Knina potpisao je sveukupno 22 ugovora sa podnositeljima koji ostvaruju pravo na sufinanciranje adaptacije stanova za mlade obitelji na području Grada Knina za 2021. godinu.

Sukladno Programu socijalnih davanja na području Grada Knina za 2021. godinu, za provedbu mjere sufinanciranja adaptacije stanova za mlade obitelji na području Grada Knina za 2021. godinu, u Proračunu Grada Knina osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 420.000,00 kuna.

Grad Knin će na ime podnesenih zahtjeva koji ostvaruju pravo za adaptaciju stanova, mlade obitelji sufinancirati na slijedeći način:
1. za izvođenje građevinskih radova s iznosom od 20.000,00 kuna,
2. za uređenje interijera s iznosom od 10.000,00 kuna.

Potpisivanje ugovora prošlo je uz poštivanje epidemioloških mjera.