Odluka o provođenju radova za opće dobro bez naknade

Odluka o provođenju radova za opće dobro bez naknade

Ovom Odlukom odobrava se provođenje radova za opće dobro bez naknade na području Grada Knina tijekom mjeseca listopada, studenog i prosinca 2019. godine. U radovima za opće dobro bez naknade mogu sudjelovati radno sposobni ili djelomično radno sposobni samac korisnik zajamčene minimalne naknade ili član kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade, utvrđeni rješenjem Centra za socijalnu skrb Knin. Podatke o radno sposobnim ili djelomično radno sposobnim samcima korisnicima zajamčene minimalne naknade ili članu kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade, Gradu Kninu dostavlja Centar za socijalnu skrb Knin.

Radovi će se provoditi prema utvrđenom rasporedu, sukladno potrebama utvrđenim od strane Grada Knina. Raspored će izraditi Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti, u suradnji s Upravnim odjelom za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša Grada Knina.

Sukladno članku 39. stavku 5. Zakona o socijalnoj skrbi, korisnici zajamčene minimalne naknade u radovima za opće dobro mogu sudjelovati najmanje 30 sati, a najviše 90 sati mjesečno. Grad Knin će uputiti poziv korisnicima koji se nalaze na popisu Centra za socijalnu skrb Knin kad se ukaže potreba za radovima za opće dobro. Sa izabranim korisnicima koji se odazovu pozivu, sklopit će se ugovori o radu za opće dobro bez naknade. Grad Knin će Centru za socijalnu skrb Knin dostavljati podatke o korisnicima koji su pozvani, a nisu se odazvali i sudjelovali u radovima za opće dobro.

Ukoliko se korisnik bez opravdanog razloga, ne odazove pozivu Grada Knina za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade, sukladno članku 39. stavku 3. Zakona o socijalnoj skrbi ukida mu se pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, odnosno zajamčena minimalna naknada se umanjuje za pripadajući udio člana kućanstva koji se nije odazvao pozivu, o čemu će Grad Knin obavijestiti Centar za socijalnu skrb Knin.
Neodazivanje korisnika u slučaju bolesti, više sile i drugih nepredviđenih okolnosti, smatra se opravdanim razlogom za neodazivanje korisnika za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade.

Odluka o provođenju radova za opće dobro