Odluka Stožera civilne zaštite RH za Šibensko-kninsku županiju

Odluka Stožera civilne zaštite RH za Šibensko-kninsku županiju

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (“Narodne novine” broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20) a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (“Narodne novine” broj 47/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine” broj 82/15, 118/18 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 29. kolovoza 2020. godine, donosi

ODLUKU
o uvođenju nužnih epidemioloških mjera

za područje Šibensko-kninske županije

I.

Na prijedlog Stožera civilne zaštite Šibensko-kninske županije uvode se nužne epidemiološke mjere za područje Šibensko-kninske županije.

II.

Nužne epidemiološke mjere iz točke I. ove Odiuke su:

–  na svadbenim svečanostima može biti prisutno najviše 50 osoba, a mogu trajati najdulje do 02,00 sata
–  iznimno, na svadbenim svečanostima može biti prisutno do 100 osoba, a takve svadbene svečanosti se mogu održavati samo u prostorima koji redovno mogu organizirati svečanosti za najmanje 3 puta više osoba nego što će ih biti na takvoj svadbenoj svečanosti
–  na sahranama može biti prisutno najviše 50 osoba , a sućut ožalošćenima se ne smije izražavati bliskim kontaktom
–  u svim zatvorenim prostorima u kojima se obavljaju javne iii gospodarske djelatnosti te odvijaju manifestacije, kulturni ili drugi programi, vjerska ili druga društvena okupljanja obvezno je korištenje maski za lice ili medicinskih maski

–  zabranjuju se posjeti korisnicima domovima za starije i drugih ustanova socijalne skrbi i izlasci korisnika izvan prostora objekata i dvorišta domova za starije i drugih ustanova socijalne skrbi, izuzev ako je izlazak uvjetovan medicinskim razlozima.

Nužne epidemiološke mjere iz stavka 1. podstavaka 1., 2. i 3. ove točke određuju se u trajanju od 30 dana.

Nužna epidemiološka mjera iz stavka 1. podstavka 4. ove točke određuje se u trajanju od 15 dana.

III.

Zadužuju se stožeri jedinica lokalne samouprave za pojačani nadzor pridržavanja propisanih epidemioloških mjera.

IV.

Ova Odluka primjenjuje se od 31. kolovoza 2020. godine.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit če se u „Narodnim novinama”.

KLASA: 810-06/20-01/7
URBROJ: 511-01-300-20-122

Zagreb, 29. kolovoza 2020.

NAČELNIK STOŽERA
POTPREDSJEDNIK VLADE
I MINISTAR UNUTARNJIH POSLOVA

dr.sc. Davor Božinović

Odluka Stožera