Poziv redovitim učenicima srednjih škola koji nastavu pohađaju u Šibeniku

Poziv redovitim učenicima srednjih škola koji nastavu pohađaju u Šibeniku
GRADONAČELNIK
KLASA: 551-06/20-01/28
URBROJ: 2182/10-02-20-1

Knin, 1. rujna 2020.

P O Z I V
redovitim učenicima srednjih škola koji nastavu pohađaju u Šibeniku

 

Vlada RH temeljem Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovnih učenika srednjih škola za školsku godinu 2020./2021. („Narodne novine“, broj 94/20) sufinancira 75% cijene mjesečne karte pod uvjetima i na način propisan točkama II. i III. Odluke.

Temeljem točke II., stavka 2, podstavka 2. Programa Općih javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu i visokom obrazovanju na području Grada Knina za 2020. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 14/19 i 10/20) u Proračunu Grada Knina za 2020. godinu osigurana su sredstva za sufinanciranje 50% od preostalog nepokrivenog iznosa cijene mjesečne karte za prijevoz redovitih učenika srednjih škola koji nastavu pohađaju u Šibeniku, a imaju prebivalište na području Grada Knina.

Stoga, pozivaju se svi redoviti učenici srednjih škola s područja Grada Knina koji nastavu pohađaju u Šibeniku u školskoj 2020./2021. godini, da se do 15. rujna 2020. godine jave u zgradu gradske uprave Grada Knina, Ul. dr. Franje Tuđmana br. 2, 22300 Knin, I. kat, soba broj 5, svakim radnim danom u vremenu od 08:00 do 13:00 sati, a radi podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prednje navedenog prava.

Uz zahtjev obavezno priložiti:

– potvrdu škole (u izvorniku)

– presliku osobne iskaznice učenika (za malodobnog učenika presliku osobne iskaznice roditelja).

GRADONAČELNIK

dr.sc. Marko Jelić

Zahtjev za prijevoz