Održana Konstituirajuća sjednica Partnerskog vijeća Grada Knina

U četvrtak, 21. siječnja 2016. godine u Gradskoj vijećnici Grada Knina s početkom u 10:00 sati održana je Konstituirajuća sjednica Partnerskog vijeća Grada Knina kao posebnog tijela osnovanog za potrebe izrade Strategije razvoja Grada Knina.partnersko vijece21012016 partnerskoviječe221012016 partnerskoviječe321012016

Partnersko vijeće sastavljeno je od predstavnika javnog, privatnog i civilnog sektora te broji 31 člana.

Predsjednik Partnerskog vijeća, gradonačelnik Grada Knina Nikola Blažević, na samom početku sjednice izvijestio je nazočne članove da će vijeće imati savjetodavnu ulogu u izradi i provedbi razvojne strategije grada kao planskog dokumenta politike regionalnog razvoja kojim se određuju strateški ciljevi i prioriteti održivog društveno-gospodarskog razvoja Grada Knina za novo programsko razdoblje od 2016. do 2021. godine.

Na predmetnom sastanku, osim što je  konstituirano Partnersko vijeće Grada Knina, usvojen je Poslovnik o radu Partnerskog vijeća i imenovane 4 stručne radne grupe za izradu razvojne strategije grada i to: Radna skupina za prostor, stanovništvo i infrastrukturu, Radna skupina za gospodarstvo i poduzetničku infrastrukturu, Radna skupina za prirodnu i kulturno-povjesnu baštinu te Radna skupina za društvene djelatnosti i civilno društvo.

Pročelnica Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i EU fondove Grada Knina Danijela Merša imenovana je za koordinatora u radu Radnih skupina i Partnerskog vijeća u cilju što bolje suradnje i koordinacije sa svim dionicima koji sudjeluju u izradi strateškog dokumenta kao i sa izrađivačem izrade Strategije razvoja grada Knina, tvrtkom „Maticom“ d.o.o. iz Knina.