Održana početna konferencija projekta “Lokalni program za mlade grada Knina”

U Kninu je danas održana početna konferencija projekta “Lokalni program za mlade grada Knina”.

Nositelj ovoga projekta je Grad Knin, partner je Udruga mladih ”Mladi u Europskoj uniji”, a financiran je od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

U okviru projekta, na osnovu istraživanja koje će se obaviti na 250 ispitanika, bit će izrađen nacrt lokalnog programa koji će onda biti dat na usvajanje Gradskom vijeću.

Lokalni program obrađuje osam prioritetnih područja značajnih za mlade, a to su obrazovanje i informatizacija, zapošljavanje i poduzetništvo, socijalna politika prema mladima, zdravstvena zaštita, aktivno sudjelovanje mladih u društvu, mladi i civilno društvo, kultura mladih i slobodno vrijeme te mobilnost, informiranje i savjetovanje.

Koordinatorica aktivnosti programa za Knin Ana Šimić Sunko istaknula je kako je Grad do sada imao sluha za potrebe mladih.

– Grad Knin je i do sada imao sluha za suradnju i brigu o mladima, a o tome najbolje govore projekti knjižnice, studentskog doma, šetnice i sportskih sadržaja koji su do sada realizirani, ali i veliki EU projekt koji je pred nama i bit će izazov za mlade kako u prijavama za povlačenje sredstava, tako i u mogućnosti njihova zapošljavanja – naglasila je Šimić Sunko.

Na činjenicu da će mladi biti uključeni u veliki EU projekt ukazao je i gradonačelnik Nikola Blažević. Posebno je naglasio kako su mladi u Kninu već uključeni u proces donošenja odluka podsjetivši da se u izboru gradskih vijećnika uvijek vodilo računa da i mladi budu zastupljeni. Istaknuo je i brojne kninske udruge koje imaju aktivnosti usmjetrene na mlade.

Dugogodišnja kninska gradonačelnica Josipa Rimac referirala se na temu podsjetivši da je Knin još 1996. godine imao klub mladih. Grad Knin je jedan od začetnika ideje o klubovima mladih i bilo bi dobro kroz ovaj dokument, kazala je Rimac, motivirati novu generaciju mladih da nastave gdje su njihovi prethodnici stali. Rimac je istaknula i ulogu udruga, ne samo po pitanju zadovoljenja potreba mladih nego i jačanja svijesti o značaju civilnog društva, prihvaćanja različitosti i promoviranja ljubavi prema gradu.

Autorska prava su vlasništvo portala Huknet