Podatci o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima,  donacijama ili drugim pomoćima

Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br.
25/13 i 85/15)  Grad Knin kao tijelo javne vlasti donosi i objeljuje
podatke o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima,
donacijama ili drugim pomoćima, uključujući popis korisnika i visinu
iznosa za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine.

Tabelarni prikaz dostupan je u privitku.

TABLICA DONACIJA I SPONZORSTVA GRADA KNINA