Održana svečana akademija u povodu obilježavanja 20. godišnjice rada Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Knin

U organizaciji Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Knin  dana 3. veljače 2016. godine upriličena je svečana akademija u povodu obilježavanja 20. godišnjice rada Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Knin.

Svečanu akademiju službeno je otvorio predsjednik Organizacijskog odbora osnovanog povodom obilježavanja 20. godišnjice rada Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Knin, ujedno  i zamjenik gradonačelnika Grada Knina, gosp. Slaven Ivić.

Prigodnim riječima sve nazočne pozdravili su u ime Grada Knina – osnivača Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Knin gosp. Nikola Blažević, gradonačelnik Grada Knina, gosp. Tomislav Vrdoljak, zamjenik župana Šibensko-kninske županije, gđica. Nives Ćurko, jedna od prvih polaznica  Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Knin 1996.godine kada je vrtić započeo s radom, a potom iravnateljica Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Knin gđa. Zdenka Pelikan, koja je ujedno predstavila rad i djelovanje Ustanove u zadnjih dvadeset godina, kroz prezentaciju novoizdane monografije tim povodom.

Nakon prigodnih obraćanja, uslijedio je najsvečaniji dio akademije povodom 20 godina rada Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Knin, uručenje zahvalnica, priznanja i plaketa.

Zahvalnice su primili pojedinci, ustanove, društva, udruge koji su pomogli rad dječjeg vrtića, bili aktivni sudionici raznih odgojno-obrazovnih aktivnosti kroz različite programe te na taj način promicali ime „Cvrčak“, a to su: Stolarija „Lapčić“, Ekološka udruga „Krka“ Knin, Ana Gligora, Kulturno-umjetničko društvo „Kralj Zvonimir“,  Udruga invalida „Sv. Bartolomej“ Knin, HRT Radio Knin, Gradsko društvo Crvenog križa Knin, Policijska uprava Šibensko-kninska, Policijska postaja Knin, Savez športova Grada Knina, Hrvatski Olimpijski odbor, Dobrovoljno vatrogasno društvo Knin, Javna vatrogasna postrojba Knin, Turistička zajednica grada Knina, Pučko otvoreno učilište Knin, Kninski muzej Knin, Narodna knjižnica Knin, Župa sv. Ante Padovanski Knin, Upravitelj-Knin d.o.o., Čistoća i zelenilo d.o.o. Knin, Komunalno poduzeće d.o.o. Knin, te posthumno Smiljana Lukić.

Priznanja za rad i doprinos dječjem vrtiću primili su gđa. Davorka Abramac, gđa. Sanda Poličak, gđa. Anita Ercegovac, gđa. Jasna Pokrajčić, gđa. Gordana Bajan, gđa. Mara Barić, gđa. Zdenka Čolak, gđa. Dijana Čujec, gđa. Marija Jurić-Petrašilo, gđa. Vinka Martinović, gđa. Lidija Mužinić, gđa. Jagoda Štivinović, gđa. Marica Ivić, gđa. Ana Strunje, gđa. Zdenka Pelikan, gosp. Mato Milanović, gosp. Božo Marijanović, gđa. Tatjana Martinović, gosp. Tomislav Vrdoljak, gosp. Ivan Ćapin, gđa. Tončica Kalilić, gđa. Marija Ivanković, gđa. Merica Marijević, gosp. Petar Pašić, te Šibensko-kninska županija.

Plaketu za suradnju, potporu i izniman doprinos životu i radu Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Knin dobila je gđa. Josipa Rimac, aktualna  saborska zastupnica i bivša gradonačelnica Grada Knina, dok je  Gradu Kninu uručena plaketa za iznimnu potporu unapređenju djelatnosti Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Knin u proteklih 20 godina.

U  ime svih nagrađenih, riječi zahvale uputio je bivši Vladin Povjerenik za Knin gospodin Petar Pašić, dok su glazbeni program tokom svečanosti upriličili učenici Osnovne glazbene škole „Krsto Odak“ i Dječjeg zbora „Cvrčak“.

IMG_7560 IMG_7568 IMG_7569 IMG_7574 IMG_7575 IMG_7578 IMG_7592 IMG_7626 IMG_7657 IMG_7665