OGLAS za prijam u radni odnos u Grad Knin na poslovima vezanim uz provedbu Programa intregrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima i upravljanje Intervencijskim planom Grada Knina

Gradonačelnik Grada Knina na temelju članka 29. stavaka 1. i 2., članka 28. stavaka 3.
Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18, dalje u tekstu: ZSN) i točke 3. Odluke o potrebi
zapošljavanja na poslovima vezanim uz provedbu Programa intregrirane fizičke, gospodarske
i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima i upravljanje
Intervencijskim planom Grada Knina, KLASA: 112-03/18-01/5, URBROJ: 2182/10-02-18-2
od 9. veljače 2018. godine, raspisuje

OGLAS

za prijam u radni odnos u Grad Knin na poslovima vezanim uz provedbu Programa
intregrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim
područjima i upravljanje Intervencijskim planom Grada Knina:
1. voditelja projektnog tima za osiguranje i jačanje kapaciteta za upravljanje
Intervencijskim planom Grada Knina, 1 izvršitelj – m/ž, na određeno vrijeme za
vrijeme trajanja projekta, uz obvezni probni rad od dva mjeseca,
2. koordinatora projektnog tima za osiguranje i jačanje kapaciteta za upravljanje
Intervencijskim planom Grada Knina, 1 izvršitelj – m/ž, na određeno vrijeme za
vrijeme trajanja projekta, uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

U privitku vijesti nalazi se tekst cijelog OGLASA.

Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme