Partnersko vijeće Grada Knina raspravljalo o Nacrtu Strategije razvoja Grada Knina

Dana 08. veljače 2018. godine održana je sjednica Partnerskog vijeća Grada Knina s točkom dnevnog reda

Nacrt Strategije razvoja Grada Knina za razdoblje 2018.-2023. godine.

Partnersko vijeće je jednoglasno podržalo Nacrt Strategije razvoja Grada Knina, ista će se objaviti na službenim stranicama Grada Knina u obliku Javnog poziva, kako bi se građani Grada Knina te sve zainteresirane strane uključile u javnu raspravu davanjem primjedbi, prijedloga i sugestija.

Javna rasprava će trajati 30 dana.