Počinje gradnja pješačko-biciklističkog mosta i šetnice prema Krčiću

Počinje gradnja pješačko-biciklističkog mosta i šetnice prema Krčiću

U petak, 15. studenog 2019. godine, Grad Knin je potpisao ugovor o izvođenju radova na izgradnji pješačko-biciklističkog mosta na rijeci Orašnici i uređenje šetnice prema Krčiću. Ukupna vrijednost ugovorenih radova je 5.196.375,50 kn, od čega se 1.017.468,00 kn odnosi na izgradnju mosta, a preostalih 4.178.907,50 kn na izgradnju i opremanje šetnice. Izvođač radova je Kameni zid d.o.o. iz Drniša, a radovi će biti završeni do kraja listopada 2020. godine.

Radovi se izvode u sklopu projekta KK.08.2.1.09.0005 Izgradnja pješačko-biciklističkog mosta na Orašnici i uređenje šetnice prema Krčiću kojeg sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.