Javni poziv za zakup sajamskih kućica za Advent u Kninu 2019

Javni poziv za zakup sajamskih kućica za Advent u Kninu 2019

Gradonačelnik Grada Knina, dana 15. studenog  2019. godine, objavljuje 

JAVNI POZIV
za zakup sajamskih kućica za vrijeme

održavanja manifestacije „ADVENT U KNINU 2019.“

Grad Knin poziva sve zainteresirane pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, koje u svom asortimanu imaju tradicionalne proizvode (med, vino, rakija, fritule i sl.), te ostale nenavedene prigodne proizvode, da iskažu interes za sudjelovanjem na manifestaciji „ADVENT U KNINU 2019.“.

Mjesto održavanja manifestacije je igralište Osnovne škole Dr. Franje Tuđmana u Kninu, a održati će se u vremenu od 01.12.-31.12.2019. godine.

Zainteresirani bi izlagali svoje proizvode u drvenim kućicama dimenzija 2x2m, s osiguranim strujnim priključkom.

U zakup se daju 4 drvene kućice za obavljanje naprijed navedenih djelatnosti.

Početna cijena za zakup je 700,00 kuna, po kućici, za cijelo vrijeme trajanja adventa.

Ponude se upućuju na adresu Grad Knin, Dr. Franje Tuđmana 2, 22 300 Knin, u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici,  s naznakom za „Javni poziv za sudjelovanje na manifestaciji „ADVENT U KNINU 2019.“ – ne otvaraj“ i adresom ponuditelja s druge strane omotnice.

Rok za dostavu ponuda, a ujedno i vrijeme javnog otvaranja pristiglih ponuda je 25. studenog 2019. godine u 14:00 sati, u prostorijama Grada Knina, Dr. F. Tuđmana 2, Knin, sala za sastanke, 1. kat.

Sve informacije u vezi javnog poziva mogu se dobiti u uredu br. 6, I. kat, zgrada gradske uprave Grada Knina, Dr. F. Tuđmana 2, Knin ili na telefon 022/664-434, svakim radnim danom u uredovnom vremenu od 07:00 do 15:00 sati.

Javni poziv – Advent 2019