PODATCI O DODIJELJENIM BESPOVRATNIM SREDSTVIMA,  SPONZORSTVIMA, DONACIJAMA ILI DRUGIM POMOĆIMA  GRADA  KNINA ZA RAZDOBLJE 01.01.2017. – 31.12. 2017. GODINE

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama ( NN, br.25/13 i85/15) u privitku se nalaze podatci o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili drugim pomoćima Grada Knina  01.01.2017. – 31.12. 2017. godine.

TABLICA DONACIJA I SPONZORSTVA GRADA KNINA ZA 2017.