Podaci o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili drugim pomoćima Grada Knina za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine

Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ( NN br. 25/13 i 85/15)  Grad Knin kao tijelo javne vlasti donosi i objeljuje podatke o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili drugim pomoćima, uključujući popis korisnika i visinu iznosa za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine.

 

Tabelarni prikaz dostupan je u privitku.Podatci o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili drugim pomoćima Grada Knina za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine (1)