Ponovljena javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna (IV) generalnog urbanističkog plana

Ponovljena javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna (IV) generalnog urbanističkog plana

U skladu s člankom 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13, 65/17, 39/19 i 98/19) Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša Grada Knina obavještava javnost o ponovljenoj javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna (IV) Generalnog urbanističkog plana Grada Knina.

Ponovljena javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna (IV) Generalnog urbanističkog plana Grada Knina započinje 08. lipnja 2020. godine i trajat će do 17. lipnja 2020. godine.

Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna (IV) Generalnog urbanističkog plana Grada Knina za vrijeme trajanja javne rasprave može se izvršiti u prizemlju zgrade gradske uprave, Ulica dr. Franje Tuđmana br. 2, Knin i na službenoj internet stranici Grada Knina www.knin.hr.

Javno izlaganje o Prijedlogu Izmjena i dopuna (IV) Generalnog urbanističkog plana Grada Knina održat će se dana 16. lipnja 2020. godine s početkom u 13:00 sati u gradskoj vijećnici, Ulica dr. Franje Tuđmana br. 2, Knin.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna (IV) Generalnog urbanističkog plana Grada Knina mogu se dostaviti zaključno do 17. lipnja 2020. godine.

Objava javne rasprave te Prijedlog Izmjena i dopuna (IV) Generalnog urbanističkog plana Grada Knina nalazi se u privitku.

Objava ponovljene javne rasprave za GUP

GUP Grad Knin ID4