Ponovljeni poziv za dostavu ponuda s prilozima za zakup elektroničkih medija

Ponovljeni poziv za dostavu ponuda s prilozima za zakup elektroničkih medija

Sukladno Pravilniku o provođenju postupaka jednostavne nabave procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna odnosno 500.000,00 kuna (KLASA: 406-01/17-01/5, URBROJ: 2182/10-02-17-1, od 13. veljače 2017.g.) i Izmjeni Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna odnosno 500.000,00 kuna (KLASA: 406-01/17-01/5, URBROJ: 2182/10-02-19-4 od 25. veljače 2019.g.) objavljujemo Poziv za dostavu ponuda (s prilozima) za Usluge zakupa elektroničkih medija i produkcije emisije u sklopu projekta EKO Regija (K-V-P-B-T-K)

Poziv za dostavu ponuda Zakup medija

Prilog 1 Komunikacijski plan Eko Regija

Prilog 2 Troškovnik

Prilog 3 Projektni zadatak Elektronicki medji produkcija

Prilog 4 Upute za korisnika