Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« br. 80/13, 153/13, 78/15) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (»Narodne novine« br. 64/08), Grad Knin je započeo postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina.

Odluka o započinjanju postupka ocjene nalazi se u privitku obavijesti.

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene