Video priručnik o kompostiranju

Na linku ispod nalazi se video priručnik o kompostiranju, kako bih smo se što kvalitetnije educirali o zaštiti okoliša.