POZIV na javni natječaj za izradu umjetničkog rješenja spomenika dr. Franji Tuđmanu na lokaciji ispred zgrade Gradske uprave Grada Knina u Kninu

Temeljem Odluke Gradonačelnice, KLASA: 406-01/15-01/2, URBROJ: 2182/10-02-15-4 od 27. siječnja 2015. godine, Grad Knin u suradnji s Hrvatskim društvom likovnih umjetnika raspisuje javni natječaj, otvoreni, pozivni, u jednom stupnju, anonimni, likovni natječaj za izradu umjetničkog rješenja spomenika dr. Franji Tuđmanu na lokaciji ispred zgrade Gradske uprave Grada Knina u Kninu.

PRAVO SUDJELOVANJA u svojstvu autora imaju fizičke i pravne koje ispunjavaju najmanje jedan od ova tri uvjeta: 

  • umjetnici koju su realizirali najmanje tri (3) skulpture u javnom prostoru;
  • umjetnici sa završenom Likovnom akademijom;
  • umjetnici s referentnom umjetničkom djelatnošću u priznatim galerijskim prostorima u Republici Hrvatskoj prema listi HZSU.   


PREDVIĐENI NAGRADNI FOND (neto iznos): 
I. nagrada 30.000,00 kn 
II. nagrada 20.000,00 kn 
III. nagrada 10.000,00 kn   

ROKOVI 
Početak natječaja: 9. veljače 2015. 
Pitanja: do 22. veljače 2015. 
Rok predaje natječajnih radova:  19. ožujka 2015. godine do 16:00 h 
Rok realizacije spomenika: 31. srpnja 2015.   

Uvjeti i Program natječaja te natječajne podloge (fotografije) dostupne su na: 

  • internetskoj stranici HDLU www.hdlu.hr
  • internetskoj stranici Grada Knina www.knin.hr
  • u Elektroničkom oglasniku javne nabave u „Narodnim novinama“.   

Privitak:
Natjecaj_Knin_Uvjeti i Program
Natječajna dokumentacija – fotografije

Knin_fotografija 1Knin_fotografija 2Knin_fotografija 3Knin_fotografija 4Knin_fotografija 5