Poziv na natječaj za izradu umjetničkog rješenja spomenika dr. Franji Tuđmanu na lokaciji Kninske tvrđave u Gradu Kninu

Temeljem Odluke Gradonačelnice, KLASA:UP/I-406-01/15-01/2, URBROJ:2182/10-02-15-1 od 16. travnja 2015. godine i rješenja Uprave za zaštitu kulturne baštine Konzervatorskog odjela u Šibeniku KLASA: 612-08/15-23/2937, Ur.broj: 532-04-02-14/1-15 od 18. svibnja 2015., Grad Knin u suradnji s Hrvatskim društvom likovnih umjetnika raspisuje javni, otvoreni, pozivni, u jednom stupnju, anonimni, likovni natječaj za izradu umjetničkog rješenja spomenika dr. Franji Tuđmanu na lokaciji Kninske tvrđave u Gradu Kninu.

PRAVO SUDJELOVANJA u svojstvu autora imaju fizičke i pravne koje ispunjavaju najmanje jedan od ova tri uvjeta:

– umjetnici koju su realizirali najmanje tri (3) skulpture u javnom prostoru;

– umjetnici sa završenom Likovnom akademijom;

– umjetnici s referentnom umjetničkom djelatnošću u priznatim galerijskim prostorima u Republici Hrvatskoj prema listi HZSU.

PREDVIĐENI NAGRADNI FOND (neto iznos):

nagrada 30.000,00 kn
nagrada 20.000,00 kn

III. nagrada 10.000,00 kn

ROKOVI

Početak natječaja: 19. svibnja 2015.

Pitanja: do 27. svibnja 2015.

Rok predaje natječajnih radova: 15. lipnja 2015. godine do 16:00 h

Rok realizacije spomenika (privremeno rješenje): 31. srpnja 2015.

Uvjeti i Program natječaja te natječajne podloge (fotografije) dostupne su na:

– internetskoj stranici HDLU www.hdlu.hr

– internetskoj stranici Grada Knina www.knin.hr

– u Elektroničkom oglasniku javne nabave u „Narodnim novinama“.

Privitak:

Uvjeti i program natječaja

Natječajna dokumentacija – fotografije

Geodetski snimak lokacije

Posebni uvjeti Uprave za zaštitu kulturne baštine Konzervatorskog odjela u Šibeniku

Geodetska podloga_knin_situacija_250
Geodetska podloga_knin_situacija_500

-Natječaj_Knin_tvrdava
Posebni uvjeti_Konzervatori