Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, na temelju članka 20. i članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18), objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 

  1. Dana rujna 2018. godine, s početkom u 12.00 sati u gradskoj upravi Grada Knina, ulica dr. Franje Tuđmana br.2, temeljem objavljenog javnog natječaja u „Narodnim novinama“, broj 78/18, održat će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za prijam u službu u Grad Knin, u Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša, na radno mjesto viši stručni suradnik za komunalno gospodarstvo.

 

  1. Povjerenstvo je utvrdilo da formalne uvjete iz javnog natječaja ispunjava kandidat Joško Nedoklan te da isti može pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti.

 

  1. Kandidat iz točke 2. ovog Poziva treba se javiti u gradsku upravu Grada Knina.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti će, nakon provjere identiteta kandidata i uvodnih napomena, započeti u 12.00 sati i trajati će 75 minuta.

 

  1. Na pisano testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidata  možebitno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat, ukoliko se navedenog dana ne odazove do 12.00 sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Ostale informacije vezane uz prethodnu provjeru znanja i sposobnosti navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na službenoj internetskoj stranici Grada Knina (www.knin.hr).

 

  1. Intervju će se provesti samo ako kandidat ostvari najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti na pisanom testiranju i provjeri praktičnog rada na računalu.

 

  1. Ovaj Poziv objavljuje se na službenoj internetskoj stranici i na oglasnoj ploči Grada Knina.

  

                                                                                 PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

                                                                                       Kristina Perić, struč.spec.oec.

Prilog: Tekst poziva