Dnevni red 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina (24. rujna 2018.)

 GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/18-01/10

URBROJ: 2182/10-01-18-1

Knin, 14. rujna 2018. godine

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA  KNINA

 

Na temelju članka 92. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina, sazivam  14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Knina za dan 24.rujna 2018. godine (ponedjeljak) s  početkom  u 15,30 sati  u Gradskoj vijećnici u Kninu

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

  D N E V N I     R E D

  

 1. Prijedlog Odluke o osnivanju Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Matica

(Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti)

 1. Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Grada Knina za period siječanj-lipanj 2018. godine

(Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova ročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti)

 1. Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba udruga civilnog društva na području Grada Knina za period siječanj-lipanj 2018. godine

(Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti)

 1. Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Knina za period siječanj-lipanj 2018. godine

(Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti)

 1. Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa socijalnih davanja na području Grada Knina za period siječanj-lipanj 2018. godine

(Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti)

 1. Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Knina za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine

(Izvjestiteljica: Danijela Merša, pročelnica)

 1. Izvješće o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala Grada Knina za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine

(Izvjestiteljica: Danijela Merša, pročelnica)

 1. Izvješće o trošenju sredstava proračunske zalihe Grada Knina za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine

(Izvjestiteljica: Danijela Merša, pročelnica)

 1. Izvješće o danim jamstvima i izdatcima po jamstvima Grada Knina za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine

(Izvjestiteljica: Danijela Merša, pročelnica)

 1. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Knina za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godinu

(Izvjestitelj: dr. sc. Marko Jelić, gradonačelnik)

 1. Prijedlog Izmjena Programa socijalnih davanja na području Grada Knina za 2018. godinu

 (Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti)

 1. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Knina za 2018. godinu

 (Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti)

 1. Prijedlog Izmjena II Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Kninu za 2018. godinu

(Izvjestitelj: Ivica Brčina, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša)

 1. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Kninu za 2018. godinu

(Izvjestitelj: Ivica Brčina, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša)

 1. Prijedlog Trećih izmjena i dopuna Proračuna Grada Knina za 2018. godinu

(Izvjestiteljica: Danijela Merša, pročelnica)

 1. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2018. godinu

(Izvjestiteljica: Danijela Merša, pročelnica)

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Knina

(Izvjestitelj: Ivica Brčina, službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša)

 1. Vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNICA
Vedrana Požar, struč.spec.oec.