OBAVIJEST građanima o postupku podnošenja PRIJAVA ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD
ELEMENTARNIH NEPOGODA

KLASA: 920-11/17-01/8
URBROJ: 2182/10-02-17-1
Knin, 04. listopada 2017. godine

Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine br. 73/97 i 174/04) i Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda (Narodne novine br. 96/98), te Odluci Župana Šibensko-kninske županije o proglašenju elementarne nepogode 03-požar na području Grada Drniša, Grada Knina….(KLASA: 920-11/17-01/2, URBROJ: 2182/1-06-17-1 od 4. rujna 2017. godine), Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
d a j e

 OBAVJEST
građanima o postupku podnošenja
PRIJAVA ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

  1. ROKOVI ZA PRIJAVLJIVANJE ŠTETE

Dužnost je svake fizičke i pravne osobe prijaviti štetu u skladu sa člankom 30. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda, oštećeni mogu prijaviti štetu od 03.10.2017. do 17.10.2017. godine, a šteta prijavljena nakon tog roka ne uzima se u obzir

2. PRIJAVA ŠTETE

Štetu se prijavljuje na obrascu EN –P „Prijava štete od elementarne nepogode” koji se može preuzeti na službenim web stranicama Grada Knina (www.knin.hr) ili osobno u Gradskoj upravim Grada Knina.

U obrazac prijave štete na poljoprivrednim površinama obvezno je navesti brojeve katastarskih čestica po katastarskim općinama, kulture zasijane na svakoj od tih čestica, kao i površine tih čestica.

Dokumentacija koja se obavezno prilaže:

  • brojem katastarskih čestica koje su opožarene,
  • ispis Zahtjeva za poticaj u 2017. godini ako se ima,
  • presliku osobne iskaznice prijavitelja,
  • broj računa banke (IBAN) na koji će se isplatiti šteta od elementarne nepogode.

Prijavu štete na imovini fizičkih osoba potpisuje prijavitelj (vlasnik ili korisnik imovine), a šteta se procjenjuje u cjelini, za svaki OPG .

ŠTETE PRIJAVLJENE NAKON ISTEKA ROKA I PRIJAVE S NEPOTPUNOM DOKUMENTACIJOM I NEPRAVILNO POPUNJENOM PRIJAVOM NEĆE SE RAZMATRATI.

 

                                                                                 PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

                                                                                            Željko Džepina v.r.

 

 

Obrazac

 

DOSTAVITI
-Povjerenstvu 5x
-Oglasna ploča Grada Knina
-Web stranica Grada Knina
-Pismohrana