POZIV NA RASPRAVU O NACRTU INTERVENCIJSKOG PLANA GRADA KNINA

Poštovane građanke i građani Knina,

U tijeku je izrada Intervencijskog plana Grada Knina.

Ovim putem poziva se sva zainteresirana javnost na komentiranje radne verzije Intervencijskog plana. Svrha ovog dokumenta je predstaviti optimalni scenarij za razvoj grada Knina do 2023. godine, a uzimajući u obzir ciljeve, mogućnosti i ograničenja Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima iz kojeg će se Intervencijski plan financirati. Intervencijski plan je dio ukupne razvojne strategije grada te predstavlja dugoročno strateško opredjeljenje lokalne zajednice. Kako je riječ o strateško-operativnom dokumentu koji sadrži ključne razvojne smjernice te je poduprt značajnom financijskom omotnicom, predstavljat će okosnicu lokalnog razvoja u narednih 7 godina. Iz tih razloga želimo da se u razvoj grada uključi i najšira javnost jer će nam vaši prijedlozi i sugestije biti dragocjene smjernice u daljnjoj izradi i poboljšanju Intervencijskog plana.

 

Prezentacija će se održati 27. lipnja u 12 sati u gradskoj vijećnici Grada Knina.

Sve primjedbe, prijedloge i sugestije zainteresirani dionici mogu dostaviti putem elektroničke pošte na mail grad@knin.hr

 

Više o Programu integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima možete pronaći na sljedećem linku: https://razvoj.gov.hr/novi-pocetak-za-beli-manastir-benkovac-knin-petrinju-vukovar-i-dardu/3028

 

Nacrt Intervencijskog plana nalazi se u privitku.

IP_Knin_master-prvi nacrt