Poziv za dostavu ponuda s prilozima za zakup elektroničkih medija

Poziv za dostavu ponuda s prilozima za zakup elektroničkih medija

Sukladno Pravilniku o provođenju postupaka jednostavne nabave procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna odnosno 500.000,00 kuna (KLASA: 406-01/17-01/5, URBROJ: 2182/10-02-17-1, od 13. veljače 2017.g.) i Izmjeni Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna odnosno 500.000,00 kuna (KLASA: 406-01/17-01/5, URBROJ: 2182/10-02-19-4 od 25. veljače 2019.g.) objavljujemo Poziv za dostavu ponuda (s prilozima) za Usluge zakupa elektroničkih medija i produkcije emisije u sklopu projekta EKO Regija (K-V-P-B-T-K)

 

Poziv za dostavu ponuda – Zakup medija

Prilog 1 – Komunikacijski plan Eko Regija

Prilog 2 – Troškovnik

Prilog 3 – Projektni zadatak Elektronicki medji produkcija fin

Upute za korisnike