Pozivamo Vas na javnu tribinu na temu gospodarenja otpadom

Pozivamo Vas na javnu tribinu na temu gospodarenja otpadom

U utorak,  2. travnja 2019. godine s početkom u 16:30 u dvorani Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu na adresi Kralja Petra Krešimira IV 30 održat će se javna tribina/edukacija na temu gospodarenja otpadom koja će se provesti u sklopu projekta „ Eko regija: Provedba izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području Knina, Vrgorca, Pirovca, Biskupije, Tribunja i Kijeva “. Druge dvije tribine na temu gospodarenja otpadom održat će se isti dan u Kijevu u 10:30 u prostorijama Osnovne škole Kijevo, Ulica Centar 20 te u Biskupiji, u 13:30 u prostorijama Upravne zgrade u Orliću, Orlić, Trg Ivana Meštrovića 2.

Pozivaju se svi građani sa područja grada Knina da se na tribinu odazovu u što većem broju kako bi iz prve ruke dobili niz korisnih informacija o svemu što ih zanima u vezi s tematikom odlaganja i razvrstavanja otpada i njegova zbrinjavanja., odnosno o pravilnom i održivom gospodarenju otpadom. Građani će predstavnicima lokalnog komunalnog poduzeća te stručnjacima za gospodarenje otpadom iz Ekološke udruga “Krka”moći postavljati pitanja i dobiti sve relevantne informacije oko razvrstavanja otpada. Glavne teme vezane uz gospodarenje otpadom su:

  • Zakonska regulativa
  • Stanje u RH
  • Sprječavanje nastanka otpada
  • Odvojeno prikupljanje otpada
  • Ponovna uporaba predmeta/recikliranje
  • Kompostiranje
  • Primjeri dobre prakse u RH i EU
  • Ciljevi gospodarenja otpadom
  • Smjernice za gospodarenje otpadom

 

Projekt „ Eko regija: Provedba izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području Knina, Vrgorca, Pirovca, Biskupije, Tribunja i Kijeva“ financira se kroz Program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 487.808,50 kuna, a bespovratna sredstva su odobrena u iznosu od 414.637,21 kuna, što je 84,9999969% ukupno prihvatljivih troškova.

Nositelj projekta je Grad Knin, a projekt obuhvaća sljedeće jedinice lokalne samouprave: Grad Knin, Grad Vrgorac, Općina Pirovac, Općina Biskupija, Općina Tribunj i Općina Kijevo.