PRODAJA RABLJENIH SLUŽBENIH VOZILA U VLASNIŠTVU GRADA KNINA

Na temelju članka 15. stavak 1. Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 10/13), Zaključka Gradonačelnika o raspisivanju javnog natječaja javnim prikupljanjem ponuda za prodaju rabljenih službenih vozila u vlasništvu Grada Knina KLASA:­ 406-01/15-01/16, URBROJ:2182/10-02-15-2 od dana 23. listopada 2015. godine i članka 45. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 7/09, 3/13 i 11/13- pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj 4/14), zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina, raspisao je

J A V N I N A T J E Č A J ZA PRODAJU RABLJENIH SLUŽBENIH VOZILA U VLASNIŠTVU GRADA KNINA.

Predmet javnog natječaja su prodaja tri rabljena službena vozila u vlasništvu Grada Knina, i to:

1.1. Vrsta vozila: M1- osobni automobil

Marka vozila, tip i model vozila: Volkswagen golf 1.4 I

1.2. Vrsta vozila: M1- osobni automobil

Marka vozila, tip i model vozila: Fiat Stilo 1.4 16V

1.3. Vrsta vozila: M1- osobni automobil

Marka vozila: Fiat Multipla 1.9 JTD

Javno otvaranje ponuda bit će dana 6. studenog 2015. godine u sali za sastanke Gradske uprave Grada Knina, Dr. Franje Tuđmana 2, u 9,00 sati, a zadnji dan za predaju ponuda je 3. studenog 2015. godine.

Tekst javnog natječaja s detaljnim uvjetima prodaje nalaze se u privitku ove vijesti.