Promjena poslovne banke i žiro računa

Promjena poslovne banke i žiro računa

Obavještavamo vas da  Grad Knin od 1. lipnja  2019. godine posluje preko novog žiro računa, broj:

IBAN: HR8523900011819600001

otvorenog kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb

Molimo da od navedenog datuma sva plaćanja vršite na navedeni žiro račun.