Radno vrijeme ugostiteljskih objekata na Dan grada

Radno vrijeme ugostiteljskih objekata na Dan grada

Sukladno Odluci o obavljanju ugostiteljske djelatnosti na području Grada Knina, radno vrijeme ugostiteljskih objekata na Dan grada produžava se do 6:00 sati slijedećeg dana.