Radno vrijeme ugostiteljskih objekata na Dan grada

Radno vrijeme ugostiteljskih objekata na Dan grada

Sukladno Odluci o obavljanju ugostiteljske djelatnosti na području Grada
Knina, radno vrijeme ugostiteljskih objekata na Dan grada produžava se
do 6,00 sati slijedećeg dana.