Zaprimanje eRačuna

Zaprimanje eRačuna

VAŽNA OBAVIJEST O ZAPRIMANJU eRačuna

 

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 94/18.) ) obveznici javne nabave su od 01.12.2018. godine obvezni zaprimati račune u strukturiranom elektroničkom obliku usklađene s EU Normom.

Dana 01.07.2019. temeljem istog Zakona stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa u javnoj nabavi, a ista se primjenjuje na sve račune koji se izdaju temeljem ugovora proizašlih iz postupka nabave robe i usluga te provedenih projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna i radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna, te u postupcima jednostavne nabave.

 

Sukladno navedenom Grad Knin, kao obveznik javne nabave će sve račune od 01.07.2019. godine zaprimati isključivo u elektroničkom obliku (eRačun).

 

Obavještavaju se svi dobavljači (poslovni partneri) Grada Knina da svi računi koji nakon 01.07.2019. godine pristignu u papirnom obliku ili putem maila u pdf formatu neće moći biti zaprimljeni i plaćeni, već će biti vraćeni kao neispravni.

Napomena: Račun poslan mailom u pdf formatu nema status elektroničkog računa, eRačun je račun koji je izdan, prenijet i zaprimljen u strukturiranom elektroničkom obliku pogodnom za automatsku i strojnu obradu, što je isključivo XML format računa.