Rang lista podnositelja prijava za sufinanciranje adaptacije stanova

Rang lista podnositelja prijava za sufinanciranje adaptacije stanova

Povjerenstvo za provedbu postupka i odlučivanje o dodjeli potpora, dana 11. studenog 2022. godine, utvrdilo je i objavljuje Rang listu podnositelja prijava na javni poziv za sufinanciranje adaptacije stanova za mlade obitelji na području Grada Knina za 2022.godinu.

Rang-listu prijavljenih podnositelja prijava Povjerenstvo je utvrdilo po ukupnom broju bodova.

Na utvrđeni prijedlog rang-liste Povjerenstvu za provedbu postupka i odlučivanje o dodjeli potpora može se uložiti prigovor u roku od 8 dana od dana objave rang-liste na internetskim stranicama Grada Knina.