U prvih pola godine projekta „Zapošljavanje žena s područja Knina, Biskupije, Kijeva i Civljana“ pruženo preko 46.000 usluga korisnicima

Okruglim stolom, održanim 13. prosinca 2018. godine, obilježen je šestomjesečni rad 40 gerontodomaćica zaposlenih u Crvenom križu Knin na projektu „Zapošljavanje žena s područja Knina, Biskupije, Kijeva i Civljana“ na kojem se raspravljalo o dosadašnjem radu i budućem unapređivanju Projekta.

Cjelokupna vrijednost projekta iznosi 7.925.199,24 kuna, čiji je iznos u 100 %-tnom iznosu financirala Europska unija iz ESF-a. Do sada je utrošeno više od dva milijuna kuna za plaće, higijenske pakete te obrazovanje i osposobljavanje gerontodomaćica.

U prvih 6 mjeseci rada gerontodomaćice su pružile preko46.000 uslugapotpore i podrške prema više od 200 krajnjih korisnika, kojima se ovim Projektom omogućuje dostojnija starost u njihovim domovima,  a isto će se nastaviti do 01.06.2020. godine.

Ovim projektom pokriveno je 11 lokalnih zajednica, odnosno područja općina Biskupije, Kijeva, Civljana te grada Knina.

Crveni križ Knin će i dalje težiti brinuti o krajnjim korisnicima s istom razinom kvalitetete brigom o gerontodomaćicama koje će na temelju stečenog znanjai iskustva prikupljenog na ovom Projektu postati konkurentnije na tržištu rada po završetku istoga.

Kako se ovaj tip druženja pokazao kao dobar za evaluaciju i nadzor Projekta Crveni križ Knin će isto pokušati provesti sa ostalim udrugama sa područja Šibensko-kninske županije, a koje provode projekte u sklopu programa „Zaželi“.