Uređenje i asfaltiranje ulica na području Grada Knina

Uređenje i asfaltiranje ulica na području Grada Knina

Završeni su radovi na asfaltiranju Ulice Marka Ćaćića u Kninu i ceste za Radoše u Strmici. Ukupan iznos ugovorenih radova i usluga nadzora iznosi 630.370,87 kuna. Projekt je proveden uz financijski doprinos Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice, u iznosu od 200.000,00 kuna.

Uređen je plato u Vukovarskoj ulici u Kninu. Ukupan iznos ugovorenih radova i usluga nadzora iznosi 323.292,28 kuna. Projekt je proveden uz financijski doprinos Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, prema Programu podrške brdsko-planinskim područjima, u iznosu od 150.000,00 kuna.

Za navedene projekte Grad Knin je izradio projektnu dokumentaciju, proveo postupak nabave i ugovorio izvođenje radova i usluge stručnog nadzora.

Uz prethodno navedeno, Grad Knin je vlastitim sredstvima financirao asfaltiranje sljedećih ulica: Ulica fra Mije Kotaraša, Bunjevački put, Gospodnetićev put, odvojak Ulice Ante Anića, odvojak Ulice sv. Ante u Potkonju i ceste za Kesiće. Ugovorena vrijednost radova na asfaltiranju navedenih ulica ukupno iznosi 1.201.759,38 kuna.

Do kraja godine planira se asfaltiranje odvojaka Zagrebačke ulice (Žagrović i Bulina strana) i Kuduzove ulice.